Narcistische

Hulp bij narcisme


Als act- therapeut en ervaringsdeskundige, coach ik mensen bij het praktische

en emotionele proces van ‘hoe verder na narcistische mishandeling’.

Ik ben verbonden geweest aan een gespecialiseerde organisatie, waar ik een

aantal jaren heb gewerkt.Narcisme kan een reden zijn voor relatieproblemen. Kun je nog verder met elkaar

of is de relatie voorbij? 

Ook kan narcisme in je familie (je -groot- ouders, broers/ zusters of kinderen)

voorkomen. Is er een manier

om het contact goed te houden, of is het beter de relatie te verbreken? 

Hoe ga je om met de situatie als er kinderen bij betrokken zijn?

Er kan sprake zijn van ouderverstoting, waarbij de kinderen het slachtoffer

dreigen te worden van jullie scheiding. De ene ouder probeert de andere

ouder via de kinderen (manipulatie) buiten spel te zetten (te verstoten).

Op je werk kun er ook mee te maken krijgen. Narcistisch gedrag is vaak

niet direct herkenbaar. Als je er middenin zit, hoef je het niet op te merken.

Pas als je er last van gaat hebben, kun je het gaan zien.

Je merkt het pas als je al (vast)zit in de manipulatie van een narcistische relatie.

Je kunt het gevoel hebben dat je in een gevangenis zit.

Je wilt eruit, maar het lukt je niet.

Dan kunnen je ogen open gaan.

Wat kun je dan doen?

Als je in je opvoeding te maken hebt gehad met deze mishandeling, is het nog

lastiger te herkennen. Je bent eraan gewend.

Je herkent het aan het effect wat het op je heeft. En dan ga je terug beredeneren.

Je hebt vragen: hoe komt het dat ik zo pleasend ben?

Hoe komt het dat ik steeds die beknellende angst voel?

Kan ik er los van komen?


Twijfelgevoelens beheersen je leven.

En dan ineens weet je het: iets klopt hier niet. En je voelt dat dit het moment

is, dat je er iets aan wilt doen.

Het proces start en je zoekt iemand die kennis van zaken heeft.

 

 

Intensieve en deskundige begeleiding is nodig om weer sterker te worden.

Wanneer je jarenlang te maken hebt gehad met een relatie/opvoeding met

emotionele verwaarlozing en/of mishandeling, lijkt het alsof je ZELF
bent verdwenen.

Je bent verdwenen in je eigen leven en de ander heeft je overgenomen.

Je bent voortdurend gericht op de ander.

Op alle signalen van de ander. Je leest de verwachtingen van de ander.

Je past je aan, zodat het weer ‘schijn’ rustig wordt.

Het begin om jezelf te hervinden is een moeizaam proces.

 

Toch kán het.

 

Het is mogelijk jezelf te hervinden en een eigenheid te vinden,

waarin je sterk en krachtig bent.