Suustra Coaching

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik: Susan Ruiter, als je behandelend coach/ therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Je dossier bevat aantekeningen over wat we bespreken tijdens onze sessies.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
  • Altijd eerst met jou overleg of gegevens mogen worden opgevraagd of gedeeld. Als je behandelend coach/ therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens uit je dossier.       
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Je cliënten-dossier blijft, zoals in de wet van de behandelingsovereenkomst wordt vereist bewaard. 
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële ·administratie,     zodat ik een factuur kan opstellen en mijn boekhouder die kan verwerken in de administratie
  • Voor je factuur: Hierop staat je naam, email/adres, datum van de behandelingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.